Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Kι η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος;

Μη ρωτάτε και σεις τώρα ποιος είναι  o σκύλος!
 Σημασία έχει πως το σύστημα νομίζει πως ξεμπλοκαρίστηκε προσωρινά. Πήραν μια βαθιά  ανάσα , ουφ!, παραλίγο να γίνει η ζημιά σκέφτηκαν. Φυσικά τους έπαιξαν και τα τέλια από τας Ευρώπας. Κάτι ψέλισε ο 'Ολι Ρεν σήμερα.
Σημασία έχει πως υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία να αποκωδικοποίησουν επιθετικά το μήνυμα οι εργαζόμενοι. Να δουν την τρίπλα και να μην πάνε σπίτια τους ήσυχοι, ήρεμοι, εκτονωμένοι. 
Όταν μαθεύτηκε το νέο στα στούντιο της ΕΡΤ η δημοσιογράφος που ήταν έξω από το κτίριο, εκεί που ήταν συγκεντρωμένος ο κόσμος, ρωτούσε  τι γνώμη όποιου έβρισκε μπροστά της. Όλοι μιλούσαν για νίκη του κινήματος κλπ. Ένας όμως είπε στους δημοσιογράφους που ήταν στο στούντιο , να τους γίνει μάθημα η στήριξη του κόσμου και άλλη φορά να στηρίζουν και αυτοί τους αγώνες των εργαζομένων. Είχε δίκιο, Αρκεί να θυμηθεί κανείς πως αντιμετώπισαν  τους εκπαιδευτικούς που απειλούσαν με απεργία στις εξετάσεις.
ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΩΣ;
Μάλλον την κατάσταση αποτυπώνει το άσμα....
Τίποτα δεν έχει αλλάξει
και τίποτα δεν είναι όπως παλιά

μένει όμως ακόμα ένα πείσμα
που δεν είναι συνήθεια μοναχά. 

Διαβάστε την απόφαση παρακάτω.....


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και
΄Εχοντας υπόψη
 α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας.
β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.
γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.

Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε
1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).
2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία  διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: