Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Πρόκληση με αύξηση κερδών 127%!

Αναδημοσίευση από Ριζοσπάστη
Προκλητική αύξηση κερδών σε περίοδο οικονομικής κρίσης κατά 126,92% σε σύγκριση με το 2010 (ανήλθαν στο ποσό των 26,14 εκατ. ευρώ το 2011 μετά από φόρους, έναντι 11,52 εκατ. ευρώ το 2010), που οφείλονται βέβαια στο ότι οι λαϊκές οικογένειες πληρώνουν πανάκριβα το νερό και τα τέλη αποχέτευσης, ενώ οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση βλέπουν τους μισθούς τους να μειώνονται δραστικά λόγω των αντιλαϊκών μέτρων κυβέρνησης και τρόικας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, την ίδια χρονιά τα μετά από φόρους κέρδη για τον Ομιλο (ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΔΑΠ Νήσων ΑΕ) διαμορφώθηκαν στο ποσό των 26,05 εκατ. ευρώ, έναντι 11,34 εκατ. ευρώ του 2010 (αύξηση 129,71%). Τα προ φόρων κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 35,58 εκατ. ευρώ και του Ομίλου σε 35,49 εκατ. ευρώ, από 30 εκατ. ευρώ και 29,83 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα το έτος 2010 (αύξηση 18,58% για την Εταιρεία και 18,99% για τον Ομιλο).

Η αύξηση, μάλιστα, της κερδοφορίας έγινε παρότι ο κύκλος εργασιών το 2011 διαμορφώθηκε στα 358,60 εκατ. ευρώ από 379 εκατ. ευρώ της χρήσης 2010 (μειώθηκε κατά 5,40%)! Η μείωση, όπως σημειώνεται, προήλθε από την υποχώρηση κατά 12,10 εκατ. ευρώ των εσόδων από την παροχή νερού και συναφών υπηρεσιών και κατά 9,20 εκατ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης.
Το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιούνη 2012, τη διανομή μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή, από 0,04 ευρώ για τη χρήση του 2010.
Στου Μυτιληναίου
Με τη ΜΕΤΚΑ να κάνει τη διαφορά και την ενέργεια να συνεισφέρει σημαντικά, τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το 2011 δείχνουν ότι το μεγάλο κεφάλαιο έχει τα μέσα να κερδίζει και σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης, σε αντιδιαστολή με εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους που μοιράζονται με τους εργαζόμενους την κοινή μοίρα της φτώχειας και της καταστροφής. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου το 2011 εκτινάχθηκε στα 1.571 εκατ. ευρώ από 969 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένος κατά 62%! Τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα 208,7 εκατ. ευρώ από 160,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30%. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 42,6 εκατ. ευρώ από 46,2 εκατ. ευρώ.
Η θυγατρική κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου, η ΜΕΤΚΑ, κατέγραψε τα εξής μεγέθη: κύκλο εργασιών 1003,7 εκατ. ευρώ από 581 εκατ. ευρώ, λόγω έργων στην Τουρκία και τη Συρία. Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στα 161,6 εκατ. ευρώ από 101,3 εκατ. ευρώ το 2010. Καθαρά κέρδη 115 εκατ. ευρώ από 60,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, η ΜΕΤΚΑ έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 1,7 δισ. ευρώ και εκτελεί έργα συνολικής ισχύος 5.000 MW σε 6 χώρες.
Ο ενεργειακός τομέας κατέγραψε έσοδα άνω των 130 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη στα 30 εκατ. ευρώ. Ο Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων είχε αύξηση στον τζίρο κατά 4%, αλλά μείωση λειτουργικών κερδών με τις αιτίες να εντοπίζονται στο αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, την επιβολή ειδικών φόρων στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, την καθυστέρηση σύναψης τελικής συμφωνίας με τη ΔΕΗ (!) για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: