ο υποστράτηγος V. Gradusov σύμφωνα με το Ιντερφάξ, δήλωσε ότι