Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Aλέκα Παπαρήγα: Ποια είναι η θέση των κομμάτων για τις υπερεξουσίες της Κομισιόν;

«Θέλουμε να απευθύνουμε ένα ερώτημα σε όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα σ’ αυτά τα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν ή είναι πιθανόν να κυβερνήσουν ή να πάρουν μέρος στην κυβέρνηση: Ποια είναι η θέση τους, τώρα μάλιστα που η κρίση στην Ευρωζώνη βαθαίνει και έχουμε τα νέα μνημόνια και τα νέα συστήματα στην Ισπανία, τι θέση θα πάρουν στο σχέδιο που έρχεται στη Σύνοδο, όπου ζητούνται περισσότερες και πρωτόγνωρες υπερεξουσίες στην Κομισιόν, όπου θα αποφασίζει η ίδια για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, για τη φορολογία στα κράτη – μέλη, για το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τι στάση θα κρατήσουν απέναντι στις υπερεξουσίες. Θα ανοίξουν τη συζήτηση ή θα αρνηθούν να πάρουν μέρος, κάτι που βεβαίως για μας είναι και το πιο σωστό και το πιο εύστοχο».

Δεν υπάρχουν σχόλια: