Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

Το ΚΚΕ για τη διεύρυνση (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 13-4-2003)


Το KKE, συνεπές στην εκτίμησή του για την ιμπεριαλιστική φύση της EE (από δω απορρέει και η θέση του για αποδέσμευση της χώρας), από την αρχή, στάθηκε ενάντια στη διεύρυνση της EE.
Γιατί:
1. Με τη διεύρυνση το ευρωπαϊκό κεφάλαιο και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι ενδιαφέρονται για την ενίσχυση του κοινοτικού ιμπεριαλισμού, των θέσεών του στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως στην αξιοποίηση και ενίσχυση των θέσεών του στη Ρωσία, στην Παρευξείνια και Καυκάσια Ζώνη.
2. Ενισχύονται τα κέντρα εξουσίας της ΕΕ, ενώ ενισχύεται η άποψη για τη διαμόρφωση υποχρεωτικών ενιαίων οικονομικών πολιτικών γιατί:

  • Η ένταξη νέων κρατών - μελών οξύνει τα προβλήματα «συνοχής» στην EE και τις αντιθέσεις μεταξύ των πιο ισχυρών κρατών - μελών, για τη διαμόρφωση ενιαίων οικονομικών πολιτικών (π.χ., ενιαίας φορολογικής πολιτικής, απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, αμφισβήτηση της ενιαίας αγροτικής πολιτικής κ.ά.).
  • Υπάρχει δυσκολία στην άσκηση ενιαίας νομισματικής πολιτικής, σε μη ενιαίες οικονομίες και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης.
  • Υπάρχουν οι δεσμεύσεις και οι έλεγχοι ως προς τις υποχρεώσεις του Συμφώνου Σταθερότητας.
3. H διεύρυνση θα φέρει νέα δεινά σε νέους λαούς από την εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, την ισχυροποίηση της ντόπιας αστικής τάξης και την εντεινόμενη καπιταλιστικοποίηση των χωρών τους, γιατί:
  • Στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, κατά την προενταξιακή περίοδο ξεπουλήθηκαν στο μεγάλο ξένο κεφάλαιο οι δημόσιες επιχειρήσεις, άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, καταργήθηκαν όσες κοινωνικές κατακτήσεις από το σοσιαλισμό είχαν απομείνει, περιορίστηκαν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και η εθνική τους ανεξαρτησία.
  • Οι οικονομίες, αυτών των χωρών θα αντιμετωπίζουν τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό από δυσμενέστερη θέση, γεγονός που θα εντείνει την επίθεση σε όλα τα εργασιακά δικαιώματα, θα αυξάνει συνεχώς το βαθμό εκμετάλλευσης.
  • Ο σχετικά πιο αδύναμος κρατικός μηχανισμός στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες θα αξιοποιήσει τους κοινοτικούς μηχανισμούς για να ενισχύσει την κατασταλτική εξουσία του, τη με κάθε μέσο υποταγή των λαών.
  • Σημαντικές θα είναι οι συνέπειες και για τους αγρότες, με δεδομένο ότι το μέγεθος της αγροτικής παραγωγής σε ορισμένες από αυτές τις χώρες είναι μεγάλο. Στον αγροτικό τομέα θα έχουν όλες τις υποχρεώσεις, όπως χαμηλές ποσοστώσεις, πρόστιμα συνυπευθυνότητας, μείωση δασμών, εισφορές στον κοινοτικό προϋπολογισμό κ.ά. από την πρώτη χρονιά ένταξης. Θα έχουν, όμως, μειωμένα δικαιώματα στις γεωργικές ενισχύσεις. Την πρώτη χρονιά, θα πάρουν το 25% και μετά από μια 10ετία, το 2013, θα πάρουν ολόκληρες τις ενισχύσεις, όταν αυτές θα έχουν αποδεκατιστεί για όλους τους αγρότες της EE.
4. Συγκροτούνται νέοι θεσμοί «συνοχής» του ευρωενωσιακού ιμπεριαλιστικού κοινοτικού κέντρου (όπως είναι η λειτουργία ευρωπαϊκών κομμάτων, το «Σύνταγμα» κλπ.), ενισχύοντας και την αφαίρεση κυριαρχικών δικαιωμάτων του λαού.
5. Ενισχύονται οι κατασταλτικοί μηχανισμοί με την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ, με τον ευρωστρατό, τη Σένγκεν, την Ευρωπολ, τους ευρωτρομονόμους κλπ.
6. Η αντίθεση στη διεύρυνση δεν εξαιρεί ούτε την Κύπρο. Πέρα από τα παραπάνω, για την Κύπρο ισχύει το γεγονός ότι η ενταξιακή διαδικασία ήταν ως μοχλός πίεσης, για τη διχοτόμησή της. Στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβρη του 2002 που αποφασίστηκε η ένταξη 10 νέων χωρών, ουσιαστικά αποφασίστηκε η ευρωδιχοτόμηση της Κύπρου αφού εντάχτηκε το 62% του νησιού.
Για όλους αυτούς τους λόγους το ΚΚΕ καταψήφισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ένταξη των νέων χωρών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: