Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Kίνδυνος θάνατος τα μέτρα της κυβέρνησης για την υγεία.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
       
Τα μέτρα της κυβέρνησης για την υγεία (νέος κανονισμός παροχών για την υγεία, συγχωνεύσεις νοσοκομείων κλπ) είναι κίνδυνος θάνατος για τους εργαζομένους, για τα παιδιά και τις γυναίκες της εργατικής τάξης. Είναι θάνατος κίνδυνος για τους άνεργους και ανασφάλιστους. Δεν έχουν καμιά σχέση με το χτύπημα της «σπατάλης» και το «νοικοκύρεμα», όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά με την αύξηση των περικοπών, για να εξασφαλίσει περισσότερα κέρδη στην εργοδοσία.                                                                             
Με το νέο κανονισμό παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ, επιβάλλονται μεγάλες περικοπές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, π.χ. καταργείται ουσιαστικά το επίδομα τοκετού, επιβάλλεται 15% συμμετοχή των ασφαλισμένων για τις εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα, αυξάνεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα, σε θεραπείες, εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, ενώ ήδη εκατοντάδες φάρμακα και εξετάσεις δεν καλύπτονται 100% από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Με τους μισθούς πείνας που παίρνουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι και οι οικογένειες τους εξαναγκάζονται το τελευταίο διάστημα, να προκαταβάλουν το σύνολο της αμοιβής για επισκέψεις στους γιατρούς και το σύνολο της τιμής των φαρμάκων.
Η κατάσταση αυτή πρέπει να πάρει τέλος. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμιά ευθύνη για τις καθυστερήσεις των ταμείων να εξοφλήσουν τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς και φαρμακοποιούς. Είναι οι μόνοι που πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους, τη στιγμή που δεν έπρεπε να δίνουν ούτε ένα ευρώ. Αυτοί που ληστεύουν τα ταμεία είναι οι εργοδότες και το κράτος τους.
 Απαιτούμε άμεσα να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους άνεργους και ανασφάλιστους καθώς και στις οικογένειες τους να έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς καμιά προϋπόθεση. Να χρηματοδοτηθούν πλήρως τα ασφαλιστικά ταμεία από τον κρατικό προϋπολογισμό.      
Να καταργηθεί κάθε πληρωμή των ασφαλισμένων για την υγεία, οι ασφαλιστικές εισφορές στο κλάδο υγείας, οι πληρωμές για τα φάρμακα και τις εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων και στα ΚΥ, στους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς κλπ.                                    
Να γίνουν μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών κλπ. για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας με μόνιμη, σταθερή και αποκλειστική απασχόληση. Να ενταχθούν όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί και φαρμακοποιοί στο δημόσιο σύστημα υγείας με 2,200€ μεικτά πρώτο μισθό και με προσαυξήσεις ανάλογα με τα χρόνια εξάσκησης του επαγγέλματος τους.                    
Να χρηματοδοτηθούν άμεσα και επαρκώς τα ασφαλιστικά ταμεία από το κρατικό προϋπολογισμό. Να καταβληθούν όλες οι οφειλές τους στους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς και φαρμακοποιούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: