Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Η γλώττα λύνεται στας Ευρώπας


Η γλώττα λύνεται στας Ευρώπας και εν προκειμένω εις Παρισίους (αν έχει εκεί έδρα η εφημερίδα).
Σούσουρο ιντερνετικό είχε προκληθεί μετά από αυτό το άρθρο, που πρώτα είδαμε στου Αντώνη και το εφιλοξενήσαμεν και εμείς. Οι διαδικτυακοί παρατρεχάμενοι έσπευσαν να μιλήσουν για διαστρέβλωση λεγομένων του προέδρου από το Reuters ή κάτι ανάλογο, επίσημη διάψευση ή καταγγελία για διαστρέβλωση εγώ τουλάχιστον όσο παρακολούθησα το θέμα, δεν είδα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι λίγες μέρες μετά από εκείνη τη συνέντευξη Τσίπρα, δόθηκε μία άλλη συνέντευξη, αυτή τη φορά από τον Σταθάκη, σε γαλλική εφημερίδα, την οποία δεν την είχαμε πάρει χαμπάρι. Φίλος μας επληροφόρησε  προ ολίγου δια την ύπαρξή της και τον ευχαριστούμε. Ξέρει ποιος είναι.
Η συνέντευξη βρίσκεται εδώ, έχει ημερομηνία 29/06/2012. Μεταφράζω επίμαχα τμήματα. Αν κάποιος θέλει να το μεταφράσει ολόκληρο,  μπι μάι γκέστ.

Κείμενο:
Comment voyez-vous évoluer la situation dans les prochains mois ? 
Antonis Samaras, le nouveau Premier ministre (Nouvelle Démocratie), va vivre un mandat difficile avec une énorme pression de l'Europe. La politique d'austérité va continuer, c'est une certitude, même si Samaras tentera de trouver des fonds pour soutenir la croissance et négociera deux ans supplémentaires pour l'application du mémorandum. Les Grecs manifesteront peut-être. Mais à Syriza, nous allons mener la bataille par notre travail d'opposition au parlement, sans appeler les gens à aller dans la rue.
Μετάφραση:
Ερώτηση: Πως θα αλλάξετε την κατάσταση τους επόμενους μήνες?
Απάντηση: Ο Αντώνης Σαμαράς, ο νέος πρωθυπουργός (Νέα Δημοκρατία) θα αντιμετωπίσει μία δύσκολη αποστολή, με μία τεράστια πίεση από την Ευρώπη. Η πολιτική λιτότητας θα συνεχιστεί, είναι σίγουρο, ακόμα και αν ο Σαμαράς προσπαθήσει να βρει πόρους για να υποστηρίξει την ανάπτυξη (σημ: μεγέθυνση) και διαπραγματευθεί για δύο χρόνια επι πλέον για την εφαρμογή του μνημονίου. Οι Έλληνες μπορεί να διαδηλώσουν. Αλλά στο Σύριζα, θα δώσουμε τη μάχη μέσω της δουλειάς μας ως αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο, χωρίς να καλέσουμε τον κόσμο να κατέβει στο δρόμο.
Ερώτηση δική μου ... και αυτόν τον διαστρεβλώνουν ?? Δεν λέει αυτό που είπε και ο Τσίπρας πάνω κάτω την ίδια περίοδο στο Reuters ? Παρακάτω λέει και άλλα ενδιαφέροντα πράματα.

Κείμενο:

Quels sont vos principales critiques contre le mémorandum 2?
Il instaure une nouvelle réduction des salaires dans le privé de 25%, soit 50% au total puisqu'il y déjà eu une première baisse de 25% déjà appliquée. Ensuite, nous n'acceptons pas cette politique orientée vers la récession. Si nous avions gagné, nous n'aurions pas annulé le mémorandum, mais l'aurions totalement renégocié. Sur le plan interne, notre programme économique est fondé sur davantage d'équilibre fiscal : taxer plus les riches et moins les plus pauvres. Nous sommes dans la pire récession jamais enregistrée dans n'importe quelle économie depuis 1929. J'ai peur que cela ne s'arrange pas l'année suivante avec l'austérité...

Μετάφραση:

Ερώτηση: Ποιες είναι οι βασικές σας κριτικές κατά του μνημονίου 2?
Απάντηση: Εισάγει μία περαιτέρω μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα της τάξης του 25%, 50% συνολικά μιας και έχει ήδη υπάρξει 25% μείωση. Εν συνεχεία, δεν αποδεχόμαστε αυτή την πολιτική που στρέφεται προς την ύφεση. Αν είχαμε κερδίσει, δεν θα είχαμε καταργήσει το μνημόνιο, αλλά θα το είχαμε επαναδιαπραγματευτεί πλήρως. Στο εσωτερικό, το οικονομικό μας πρόγραμμα έχει βασιστεί σε περισσότερη δημοσιονομική ισορροπία: περισσότερη φορολόγηση των πλουσίων και λιγότερη στους πιο φτωχούς. Είμαστε στην χειρότερη ύφεση που έχει καταγραφεί σε οποιαδήποτε οικονομία από το 1929. Φοβάμαι ότι δεν θα βελτιωθεί την επόμενη χρονιά με την λιτότητα...
Έχει και άλλα διαμάντια η συνέντευξη, όπως εκεί που λέει ότι θέλουν να κάνουν έμμεση εθνικοποίηση των τραπεζών, η οποία δεν θα είναι ακριβώς εθνικοποίηση (??) αλλά κάτι σαν ενιαία εποπτεία του συστήματος (Ce n'est pas une nationalisation à proprement parler, simplement une seule personne qui supervise le système.)

Μας διαστρεβλώνουν! (Όπως λέμε μας ψεκάζουν).

Δεν υπάρχουν σχόλια: