Πέμπτη 16 Μαΐου 2013

Σπ. Χαλβατζής: Απαίτησε μέτρα για απρόσκοπτη θεώρηση βιβλιαρίων στον ΟΠΑΔ και δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: